investicije

Investicije

U stručnoj terminologiji iz područja financija i bankarstva investicije se odnose na plasiranje novca koje donosi kamate i na taj način uvećava dobit i na […]